Śledź nas na:

Władysław Broniewski - Artykuły

  • liczba prac:

Twórczość Władysława Broniewskiego

Władysław Broniewski (1897 - 1962) debiutował w roku 1925 tomem poetyckim „Wiatraki". W tym roku wspólnie ze Stanisławem Ryszardem Standem i Witoldem Wandurskim, wydał biuletyn poetycki „Trzy salwy" - pierwszy w Polsce manifest poetów proletariackich. O kształcie poezji Broniewskiego zadecydowały zwłaszcza trzy przesłanki: jego biografia (frontowa i legionowa młodość) postawa prometejskiego buntu wobec zła, wyrażająca się tematyką rewolucyjną, oraz fascynacja tradycją romantyczną, a zwłaszcza obecną w niej koncepcją literatury czynu.